El patronat de la Fundació es va formar per la voluntat expressada pel seu creador davant de notari, els marmessors, el darrer alcalde elegit democràticament, el rector de la parròquia del Carme, un vocal de la Junta de l'Hospital de la Santa Creu i un vocal en representació dels treballadors. Amb el pas del temps, els marmessors han anat exercint la potestat d'investir els seus successors. Aquests són els actuals membres de la junta directiva de la Institució Puigporret:

• Anna Ma. Carbonell Mas
Presidenta

• Mn. Josep Ma Riba Farrés
Secretari i representant de l'Església del Carme

• Montserrat Urgell Canal
Tresorera

• Josep Ylla-Català Genís
Vocal representant treballadors de Vic

• Alexandre Fernández Grau
Vocal representant de l'Hospital de la Santa Creu

• Manel Seuba Riera
Vocal

• Albert Castells Vilalta
Vocal Alcalde de la Ciutat de Vic

Carrer Jacint Verdaguer, 19 - 08500 - Vic

Tel: 93.135.38.04 - Email: info@puig-porret.cat